İleri Görüş Çözümleri

Yapılan araştırmalarda, özel filtre camları kullanan mavi ışık ve parlak ışık hassasiyeti olan hastaların %94'ünde başarı sağlandığı görülmüştür.

Bazı klinik çalışmalarda ise diskleksi hastalarında başarı sağlandığı görülmüştür

Özellikle parlayan, yüksek kontrastlı ışık şoklarını en aza indirdiğinden, bu tür camların ışık hassasiyeti olan hastalarda başarı oranı yüksektir.

450nm, 480nm, 500nm, 540nm, 550nm ve 600nm gibi farklı çeşitleri olan görünür ışık kesiciliğine sahip bu camlar, aşağıdaki göz hastalıklarının tedavisine yardımcı olmaktadır:

valor optik renk suzer

*Kaynak: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/10627405

 

 

Uygulama alanları:

Titreşen ışık Gergin gözler Gergin baş ağrısı LED monitörlerde mavi ışık azaltma

renksuzer1

 

Uygulama alanları:

Retinis pigmentosa preoperatif katarakt maküler dejenerasyonu

renksuzer2

 

Uygulama alanları:

Retinis pigmentosa Ameliyat öncesi katarakt Makula dejenerasyonu Ortaya çıkan katarakt Gece körlüğü Afaki (lenssizlik) ve psödofaki (implante edilmiş yapay lens)

renksuzer3

Retinis pigmentosa = kataraktla sonuçlanan retina dejenerasyonu = katarakt başlangıcı afaki * = lenssiz psödofaki = implante yapay lens

  • Doğal göz merceği 300 nm'den 400 nm'ye kadar emer Afakide retina bu dalga boylarından korunmalıdır. 

renksuzer 4

WhatsApp